تعلیم وتربیت انسان امری دشوار، حساس و وقت گیر است ، اما ثمره ودستاورد  تعلیم وتربیت ونتایجی قطعی آن ،آن قدر با ارزش است که در نظام های تعلیم وتربیت جهان، بیشترین  امکانات مادی ومعنوی ... در اختیار  نظام آموزشی قرار می گیرد تا از سرمایه گذاری در این بخش، سود بسیاری نصیب همه جامعه شود ؛ به عبارت ساده تر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی یک جامعه، نشانگر توجه  یا  بی توجهی مسئولان آن جامعه  به نظام تعلیم وتربیت است.

   رکن اصلی نظام تعلیم وتربیت معلم است؛ اوست که با کسب مهارت های لازم  در ابعاد ادراکی ،انسانی و فنی  می تواند  انسان های خلاق ، متعادل ،اندیشمند ، متفکر وبالنده را بپرورد .

     اما معلم برای رسیدن به چنین هدفی ( پرورش انسان های خلاق ، توانمند،...)نیازمند آموزش و الگو است؛ به یقین ارائه الگو،موثرترین وموفق ترین شیوه تربیتی است ؛ معلم برای آن که بتواند بهترین تدریس را ارائه کند ، نیازمند الگو است تا با  سرمشق گرفتن از آن ، کارهای خود را نقد وبررسی کند وبه رفع نواقص  تدریس  خود بپردازد.

        شاید هدف اصلی  اولیه ی طراحان برگزاری جشنواره های الگوی برترتدریس ،ارائه الگو های مناسب تدریس  بوده است ،اما آن چه  اکنون واقعیت دارد این است که  الگو سازی، هدف فراموش شده ی جشنواره الگوی برتر تدریس است؛  این جشنواره  به جای این که الگوی معلم باشد به سوهان روح اوتبدیل شده است؛ برگزاری  پر اشکال(در داوری در     فرم های ارزشیابی و...) ,مشخص نبودن هدف، در نظر نگرفتن بازخورد، عملا جشنواره الگوی تدریس را که می تواند کاری علمی قابل توجه باشد به کاری کم فایده ، پر تنش و حتی بی اثر تبدیل کرده است ؛ برگزاری ثابت و بدون تغییر، عملا جشنواره را تا حد یک کار تشریفاتی وغیرمفید تنزل داده است .

 این جشنواره سوال هایی را در ذهن هر معلمی ایجادمی کندکه:                     

    1-به راستی  هدف ازبرگزاری پر طمطراق؛ پرهزینه  و پر درد سر این جشنواره چیست؟ -رسم است معلمان برای آن که شانس خود را برای برنده شدن!! افزایش دهند مجبورند انواع وسایل کمک آموزشی را که حتی خود آن ها  هم  هرگز در کلاس های درس خود استفاده  نمی کنند !! با چه گرفتاری فراهم کنند(رایانه، دیتا،دوربین فیلم برداری،.....ده ها وسایل کمک آموزشی خود ساخته ودیگر ساخته و... .-

    2 - اجرای تدریس در فضایی تئاتر گونه و مصنوعی چه فایده ای برای نظام آموزشی ما در پی داشته یا دارد؟

   3-  چند درصد معلمان از این الگوهای ایجاد شده ! مطلع هستند و در تدریس خود  از آن ها بهره برده یا می برند؟         

    4-آیا بهتر نیست نام این جشنواره را که هیچ الگوی عملی قابل توجهی ارائه نمی کند به   جشنواره تدریس های برتر تغییر یابد  تا هم هدف وهم تکلیف شرکت کنندگان آن مشخص تر وتعریف شده تر باشد وبا این کار حداقل یک گام مثبت بر داشته شده باشد و آن شناسایی تدریس های برتر که به نوبه خود اقدامی در خور ستایش است.

 پشنهاد می کنم ؛ اگر قرار است جشنواره الگوی  برترتدریس به کاری علمی وبا هدف تاثیر گذاری در ارتقای آموزش باشد:

   الف- به واقعیت های آموزشی توجه شود-  تدریس ها  ارائه شده  با امکانات آموزشی مدارس کشور ، هم خوانی داشته باشد-

  ب- از اول سال تحصیلی، درس های مربوط به جشنواره  اعلام شود تا هر معلمی که مایل است  و فکر می کند روش او روش مفید و قابل اجرا در مدارس کشور است، در زمانی مشخص ودر فضایی واقعی، روش خود را به کمک آموزش وپرورش ضبط وآماده کند ، مجموعه کار های ضبط شده را داوران مجرب مورد بررسی قرار دهند؛ پس از آن نتیجه بدست آمده در اختیار همه ی  معلمان قرار دهند  تا همه بتواند از الگو یا الگوهای ایجاد شده جهت ارتقا علمی واعتلای نظام تعلیم وتربیت استفاده کنند.تاريخ : ۸۴/۰۳/۱۲ | 13 | نویسنده : سید ظهیر قادری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.