طرح درس سالانه درس  ادبیات فارسی 2

 طراح: سید ظهیر قادری  سال تحصیلی 88-87                   دبیرستان شاهد

ماه

هفته

درس

عنوان دروس

هدف کلی درسی  :دانش آموزان در پایان این درس با ...........................................  آشنا می شوند:

 

مهر

اول

اول

الهی –همای رحمت(تلمیح)

آثار بزرگان ادبی و عرفانی-مفاهیم ونکات ادبی- و پیام های آن

دوم

دوم

ادبیات حماسه :رستم واشکپوس

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

سوم

دوم

رستم واشکپوس(واژه آرایی)

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

چهارم

سوم

حماسه مصنوع: حمله حیدری

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

 

آبان

اول

سوم

حماسه مصنوع:حمله حیدری

ادبیات حماسی –نمونه ادبیات حماسی،مفاهیم وپیام های آن

دوم

چهارم

ادبیات نمایشی :بچه های آسمان

ادبیات نمایشی- نمونه ادبیات نمایشی،مفاهیم وپیام های آن

سوم

پنجم

ادبیات داستانی: کباب غاز

سیر تحول ادبیات معاصر-جریان  ونمونه هایی از ادبیات معاصر ایران و پیام های آن

چهارم

پنجم

کباب غاز(کنایه)

سیر تحول ادبیات معاصر-جریان  ونمونه هایی از ادبیات معاصر ایران(- کنایه)

 

آذر

اول

ششم و هفتم

گیله مرد -سووشون

نمونه هایی از ادبیات معاصر ایران   مفاهیم ونکات ادبی- و پیام های آن

دوم

هشتم

کلبه عموتم- ترا می خوانم

نمونه هایی از ادبیات پایداری جهان و شاعران ونویسندگان برجسته آن

سوم

نهم

در بیابان های تبعید

نمونه هایی از ادبیات پایداری جهان و (شعر پایداری) و پیام های آن

چهارم

دهم

دخترک بینوا- هدیه سال نو

 اندیشه های ملل جهان و نمونه های از آثار ادبی مشهور جهان- و پیام های آن

 

دی

اول

یازدهم

– مائده های زمینی

اندیشه های ملل جهان و نمونه های از آثار ادبی مشهور جهان- و پیام های آن

دوم

 

امتحانات دی ماه

 

امتحانات دی ماه

 

سوم

 

چهارم

 

 

بهمن

اول

دوازدهم

در آرزوی تو-دل می رود زدستم(ایهام)

جلوه های آثار اد ب غنایی و پیام های آن و برخی از بزرگان ادبیات فارسی-(ایهام)

دوم

سیزدهم

باغ عشق-پیدای پنهان(قصیده)

جلوه های آثار اد ب غنایی و پیام های آن و برخی از بزرگان ادبیات فارسی

سوم

چهاردهم

تربیت انسانی

پیوستگی هنر وادبیات-ارزش های دینی و ملی- 

چهارم

پانزدهم

جلوه های هنر در اصفهان

پیوستگی هنر وادبیات-ارزش های دینی و ملی-  و نثر معاصر

 

اسفند

اول

شانزدهم

خسرو-مایع حرف شویی(طنز)

پیوستگی هنر وادبیات-ارزش های دینی و ملی-  و نثر معاصر ( طنز)

دوم

آزمون

آزمون

 

سوم

هفدهم

داروگ–باغ من 

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا

چهارم

هفده هم وهجدهم

انتظار(منتاقض نما) سفر بخیر

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا معاصر (آرایه متناقض نما)

 

فروردین

اول

 

تعطیلات عید نوروز

 

دوم

 

 

 

 سوم

هیجدهم

درسایه سار نخل ولایت

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا

چهارم

نوزدهم

حدیث جوانی- کوجه سار.            .( آزمون)

شعر معاصر وپیام ها ی آن-نمونه –شعرا

 

بیستم

سفر نامه ابن بطوطه -پیر لوتی

جلوه های ادبی سفر نامه، حسب حال و زندگی نامه-نمونه – برخی از زندگی نامه ها

اردیبهشت

 اول

بسیت و یکم

خاطرات اعماد السلطنه- آن روز ها

جلوه های ادبی سفر نامه، حسب حال و زندگی نامه-نمونه – برخی از زندگی نامه ها

دوم

دیست ودوم

طرحی ازیک زندگی -شخصی به هزار غم(حبسیه)

جلوه های ادبی سفر نامه، حسب حال و زندگی نامه-نمونه – برخی از زندگی نامه ها

سوم

بیست سوم

- اشعارزیب نسا ( اسلوب معادله)

ادبیات برون مرزی-نمونه ها- و پیام های آن

چهارم

بیست وچهارم

مسافر -ریشه پیوند-مناجات

ادبیات برون مرزی-نمونه ها- و پیام های آن

 تاريخ : ۸۷/۰۸/۲۷ | 14 | نویسنده : سید ظهیر قادری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.