طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۳

 طراح: سید ظهیر قادری  سال تحصیلی 88-87                   دبیرستان امام صادق(ع)

ماه

هفته

درس

عنوان دروس

هدف کلی درسی  :دانش آموزان در پایان این درس با ...........................................  آشنا می شوند:

 

مهر

اول

 

مرور مطالب زبان فارسی 2

یاد آوری مطالب سال اول ودوم

دوم

اول

قواعد ترکیب

قواعد ترکیب –قواعد واجی

سوم

دوم

جمله/ بیاموزیم

با ساختمان جمله واعضای تشکیل دهند آن

چهارم

سوم

ویرایش/ بیاموزیم

باشیوه های درست نویسی جمله

 

آبان

اول

چهارم

املای «همزه» در فارسی

درست نویسی کلمات دارای همزه

دوم

-

آزمون

سنجش یاد گیری دانش آموزان

سوم

پنجم

مطابقت نهاد وفعل /بیاموزیم

مطابقت نهاد وفعل- هم آوایی

چهارم

ششم

نگارش تشریحی/بیاموزیم

نگارش تشریحی

 

آذر

اول

هفتم

گروه فعلی/ بیاموزیم

فعل- انواع فعل-گروه فعلی

دوم

هشتم

زندگی نامه نویسی/بیاموزیم

شیوه نوشتن زندگینامه

سوم

نهم

جمله ساده و اجزای آن/بیاموزیم

جمله واجزای آن

چهارم

دهم

نا مطابق های املایی

درست نویسی املا کلمه

 

دی

اول

یازدهم

بازگردانی،باز نویسی/بیاموزیم

زبان معیار- بازگردانی،باز نویسی

دوم

 

امتحانات دی ماه

 

امتحانات دی ماه

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

 

بهمن

اول

دوازدهم

نظام معنایی زبان/بیاموزیم

نظام معنایی زبان – تشدید

دوم

سیزدهم

گروه اسمی (1)/بیاموزیم

با وابسته هایهای پیشین شاخص ووابسته های-دلفظی

سوم

چهاردهم

آشنایی با نوشته های ادبی

آشنایی با نوشته های ادبی

چهارم

پانزدهم

گروه اسمی (2)

وابسته های وابسته- متمم- دولفظی

 

اسفند

اول

شانزدهم

طنز پردازی/ بیاموزیم

شیوه های طنز پردازی

دوم

هفدهم

ساختمان واژه(1)/بیاموزیم

ساختمان واژه- فرایند واجی

سوم

هیجدهم

کلمات دخیل در املای فارسی (1)

کلمات دخیل

چهارم

نوزدهم

مرجع شناسی

مرجع شناسی

 

فروردین

اول

 

تعطیلات عید نوروز

 

دوم

 

 

 

 سوم

بیستم

ساختمان واژه (2)/ بیاموزیم

مشتق –مرکب-فراینده واجی کاهش

چهارم

بیست ویکم

نقش های زبان /بیاموزیم

نقش های زبان

 

بیست ودوم

اسناد ونوشته های حقوقی

اسناد ونوشته های حقوقی

 

اردیبهشت

 

 

اول

بیست ودوم

بیاموزیم/ امتحان از دروس قبل

-

دوم

بیست وسوم

کلمات دخیل در املای فارسی

کلمات دخیل

سوم

بیست وچهارم

ساختمان واژه (3)/بیاموزیم

ساختمان واژه

چهارم

 

رفع اشکال

 

 

طرح درس سالانه درس  تاریخ ادبیات 2

 طراح: سید ظهیر قادری                  سال تحصیلی 88-87                   دبیرستان:امام صادق(ع)

ماه

هفته

درس

عنوان دروس

هدف کلی درسی  :دانش آموزان در پایان این درس با ...........................................  آشنا می شوند:

مهر

اول

اول

عصر حافظ و فخر الدین عراقی

ویژگی های شعر عصر حافظ - آثار و افکار عراقی

دوم

دوم

خواجوی کرمانی-ابن یمین –سیف فرغانی-عبید زاکانی

 آثار و افکار  خواجوی کرمانی-ابن یمین –سیف فرغانی-عبید زاکانی

سوم

سوم

حافظ-جامی

آثار و افکار حافظ-جامی

چهارم

چهارم

عصر خواجه رشید الدین- تاریخ جهانگشا-جوامع التواریخ

 ویژگی های  عصر خواجه رشید الدین- تاریخ جهانگشا-جوامع التواریخ

آبان

اول

بنجم

عصر صائب-وحشی بافقی-محتشم کاشانی

آثار و افکارعصر صائب-وحشی بافقی-محتشم کاشانی

دوم

ششم

کلیم همدانی-صائب-بیدل-

آثار و افکار کلیم همدانی-صائب-بیدل-

سوم

هفتم

عصر قائم مقام-حاجی بابا-مسالک المحسنین-سیاحت نامه

 ویژگی های  عصر قائم مقام-حاجی بابا-مسالک المحسنین-سیاحت نامه

چهارم

هشتم و نهم

عصر هاتف-مشتاق اصفهانی-آذر بیگدلی-هاتف اصفهانی- فروغی

آثار و افکارهاتف-مشتاق اصفهانی-آذر بیگدلی-هاتف اصفهانی- فروغی

آذر

اول

19

ادبیات اروپا در قرن بیستم

مکتب های نوین ادبی قرن بیستم اروپا

دوم

20

دادائیسم و سور رئالیسم

دادائیسم –سوررئالیسم - چهره های مشهورآن

سوم

21

مدرنیسم

مدرنیسم -چهره های مشهورآن

چهارم

دهم

عصر صبا-صبای کاشانی

صبای کاشانی آثار و افکار   

دی

اول

یازدهم

نشاط اصفها نی-وصال شیرازی-یغمای جندقی-قاآنی

آثار و افکار     نشاط اصفها نی-وصال شیرازی-یغمای جندقی-قاآنی

دوم

 

امتحانات دی ماه

 

امتحانات دی ماه

 

سوم

 

چهارم

 

بهمن

اول

دوازدهم

عصر بیداری

ویژگی های عصر بیداری-شعر عصربیداری و ویژگی های آن

دوم

سیزدهم

چهره های شعر دوره بیداری-بهار-دهخدا

آثار و افکار بهار-دهخدا  

سوم

چهار دهم

نسیم شمال-عارف-عشقی-فرخی یزدی

آثار و افکارنسیم شمال-عارف-عشقی-فرخی یزدی

چهارم

پانزدهم

عصر نیما

با ویژگی شعر عصر نیم    

اسفند

اول

شانزدهم

نیما

آثار و افکار  نیما

دوم

22

گذری بر ادبیات جهان

شعر جاهلی-شعر صدر اسلام-دوره اموی-عباسی-شعرنوین عرب

سوم

23

فلسطین و شعر نو عرب

شعر فلسطین

چهارم

24

ادبیات داستانی معاصر عرب

داستان نویسان بزرگ عرب-قصه نویسان فلسطین

فروردین

اول

 

تعطیلات عید نوروز

 

دوم

 

 

 

 سوم

آزمون

 

سنجش آموخته های دانش آموزان

چهارم

هفدهم

شعر سنتی در عصر نیما-پروین اعتصامی-شهریار

زندگی ،افکار و آثار -پروین اعتصامی-شهریار

 

اردیبهشت

 اول

هجدهم

امیری فیروزکوهی-حمیدی شیرازی

زندگی ،افکار و آثار امیری فیروزکوهی-حمیدی شیرازی

دوم

هجدهم

مهرداد اوستا

زندگی ،افکار و آثار مهرداد اوستا

سوم

دوره

رفع اشکال درسی

پاسخ به پرسش های دانش آموزان

چهارم

آزمون

آزمون

آزمون پایانی

 تاريخ : ۸۷/۰۸/۲۲ | 19 | نویسنده : سید ظهیر قادری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.